نظارت بر ساخت و ساز ها توسط سازمان نظام مهندسی

شهردار خارگ خبر داد :

نظارت بر ساخت و ساز ها توسط سازمان نظام مهندسی

 

شهردار خارگ طی نشستی مشترک با معاون نظام مهندسی استان بوشهر در خصوص استقرار دفترنمایندگی نظام مهندسی درخارگ گفت : توجه به امر ساخت و ساز و نظارت بر آن یکی از ضروریات توسعه شهری است.

در این نشست که باحضور مدیر عمران شهرداری در محل دفتر مهندس سیه بازی معاون نظام مهندسی استان بوشهر برگزار شد ، شهردار خارگ با تاکید بر استقرار نظام مهندسی در جزیره خارگ گفت : سالانه مردم خارگ با تشکیل پرونده و اخذ مجوز اقدام به ساخت می نمایند ولی به دلیل عدم استقرار نظام مهندسی در جزیره نظارت مدون و اصولی بر نقشه های اجرایی و همچنین روند ساخت صورت نمیگیرد.

شعیب بحرینی دراین دیدار با اشاره به اهمیت نظارت بر روند ساخت و ساز ها گفت : نمونه بارز عدم نظارت و اجرای صحیح و اصولی در حوادثی نظیر مترو پل عینیت پیدا میکند و این زنگ خطری است برای ساختمان هایی که فاقد ناظر و نظارت مستمر سازمان نظام مهندسی هستند.

در این دیدار معاون نظام مهندسی استان بوشهر نیز ضمن تاکید نظارت اصولی بر ساخت و سازها گفت : با توجه به شرایط خاص جزیره تا کنون امکان استقرار نمایندگی نظام مهندسی در این جزیره میسر نشده است ولی با توجه ظرفیت های موجود با اتخاذ تدابیری میتوان در اسرع وقت نسبت به ایجاد سیستم بررسی ، کنترل و تائید نقشه های اجرایی و در گام بعدی با استفاده از ظرفیت مهندسین مورد تائید نظام در خارگ نسبت به استقرار دفتر نمایندگی نظام مهندسی بر روندساخت وساز ها نظارت نمود.

ودر این خصوص آمادگی کامل خود را جهت همکاری برای محقق شدن امر مهم فوق اعلام نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.