اطلاع رسان جلسات شورای اسلامی شهر خارگ -سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۸:۰۰ در محل دفتر شورای شهر