آگهی مزایده رستوران بزرگ شهرداری مرحله دوم نوبت اول مورخ ۹۸/۸/۲۱

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر خارگ: شهرداری خارگ در نظر دارد ساختمان رستوران بزرگ شهرداری واقع در خیابان طالقانی جنب مرکز بهداشت و درمان را از طریق مزایده کتبی در قالب اجاره به مدت یکسال به بخش خصوصی واگذار نماید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.