آگهی مزایده شناور ۲۲ بهمن / مرحله دوم

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرخارگ : شهرداری خارگ در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۹/۶۴۰/ش خ مورخ ۹۶/۱۲/۵ چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر خارگ نسبت به فروش یک فروند شناور (شناور ۲۲ بهمن) از طریق مزایده حضوری و بصورت نقدی اقدام نماید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.