آگهی مناقصه پروژه احداث سالن مدیریت بحران شهر خارگ

شهرداری خارگ در نظر دارد به استناد موافقتنامه طرح شماره ۱۰۲ ب ۱۰۹۱۰۰۲ معاونت برنامه ریزی استانداری بوشهر نسبت به اجرای پروژه احداث سالن مدیریت بحران شهر خارگ با مشخصات ذیل اقدام نماید . لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه در زمان مقرر اقدام نمایند . بدیهی است این شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.