آگهی تجدید مزایده یک باب مغازه واقع در بازارچه ماهی فروشان / نوبت اول مورخ ۹۹.۴.۱۵

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ : شهرداری خارگ در نظر دارد یک باب مغازه واقع در بازارچه ماهی فروشان را از طریق مزایده کتبی در قالب اجاره به مدت یکسال به بخش خصوصی واگذار نماید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.