آگهی مزایده ساختمان نانوایی شماره ۲ (مرحله اول/نوبت اول)

آگهی مزایده ساختمان نانوایی شماره ۲ (مرحله اول/نوبت اول)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.