بودجه شهرداری خارگ ۵ درصد افزایش یافت/ تفریغ بودجه شهرداری خارگ تصویب شد

رئیس شورای اسلامی شهر خارگ با اشاره به افزایش بودجه شهرداری خارگ، گفت: تفریغ بودجه ۲۱۷ میلیارد ریالی شهرداری خارگ توسط اعضای شورا اسلامی به تصویب رسید.
یوسف وطن دوست در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بودجه مصوب شهرداری خارگ در سال گذشته مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال بوده که اسفندماه سال ۹۸ اصلاحیه بودجه ۲۱۳ میلیارد ریال مصوب شد.

رئیس شورای اسلامی شهر خارگ افزود: در اجرای بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون شورای اسلامی شهر خارگ پس از بررسی‌های مختلف طی چندین جلسه و حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر در صحن علنی، تفریغ بودجه ۹۸ را به مبلغ ۲۱۷ میلیارد ریال تصویب کردند.

وی تصریح کرد: ارائه تفریغ بودجه و نظارت و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارگ موجب تحقق یکی از بندهای اساسی ماده ۸۰ قانون شوراها و همچنین مقایسه بین عملکرد و بودجه مصوب شهرداری و بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص انحرافات احتمالی خواهد بود.

وطن دوست گفت: تفریغ بودجه ۲۱۷ میلیارد ریالی شهرداری خارگ توسط اعضای این شورا به تصویب رسید. این بودجه عمرانی مبلغ ۱۱۸ میلیارد ریال معادل ۵۴ درصد و بودجه جاری معادل ۴۶ درصد است که افزایشی ۵ درصدی نسبت به سال ۹۷ داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.