پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 21 آذر 1397
مناقصه ها و مزایدات
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۳۲۸۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ 
۸:۳۸:۴۲
شهرداری خارگ در نظر دارد چهار واحد تجاری (پلاکهای 6،9،10 و12) واقع در بازارچه میوه و تره بار را از طریق مزایده کتبی در قالب اجاره به مدت یکسال به بخش خصوصی واگذار نماید .
کد خبر : ۳۲۴۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ 
۹:۳۱:۲۰
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ : شهرداری خارگ باستناد صورتجلسه شماره 93 مورخ 97/4/31 شورای اسلامی شهر خارگ در نظر دارد یک واحد تجاری (پلاک 9) واقع در بازارچه میوه و تره بار را ...
کد خبر : ۳۲۲۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ 
۱۳:۶:۱۰
شهرداری خارگ در نظر دارد به استناد موافقتنامه طرح شماره 086ب1502001 سازمان مدیریت برنامه و بودجه نسبت به اجرای پروژه احداث ساختمان آتش نشانی شهرداری شهر خارگ با مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از شر ...
کد خبر : ۳۲۰۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ 
۱۸:۱۰:۴۵
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری وشورای اسلامی شهر خارگ : شهرداری خارگ باستناد صورتجلسه شماره 88 مورخ 97/4/8 شورای اسلامی شهر خارگ در نظر دارد مدیریت راهبردی بازارچه میوه و تره بار مشتمل بر 9 واحد تجاری ...
کد خبر : ۳۲۸۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ 
۸:۳۳:۱۶
شهرداری خارگ در نظر دارد یک ایستگاه دوچرخه واقع در پارک ساحلی مشتمل بر یک دستگاه کولر گازی اسپیلت 13 هزار سامسونگ و تعداد 9 عدد دوچرخه بزرگ و 2 عدد دوچرخه متوسط و 6 عدد دوچرخه کوچک و 4 عدد سه چرخه ...
کد خبر : ۳۲۴۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ 
۱۱:۳۳:۳
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ : شهرداری خارگ باستناد صورتجلسه شماره 93 مورخ 97/4/31 شورای اسلامی شهر خارگ در نظر دارد یک واحد تجاری (پلاک 9) واقع در بازارچه میوه و تره بار را ...
کد خبر : ۳۲۱۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ 
۱۱:۵۰:۱
شهرداری خارگ باستناد صورتجلسه شماره 93 مورخ 97/4/31 شورای اسلامی شهر خارگ در نظر دارد سه واحد تجاری (پلاکهای 2 ، ۹ ، 12)واقع در بازارچه میوه و تره بار را از طریق مزایده کتبی در قالب اجاره به مدت ی ...
کد خبر : ۳۰۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ 
۱۳:۵۷:۵۷
شهرداری خارگ در نظر دارد یک واحد تجاری واقع در پارک خطی (ساختمان کافی شاپ) را از طریق مزایده کتبی در قالب اجاره به مدت يکسال به بخش خصوصي واگذار نمايد .
کد خبر : ۳۲۴۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ 
۹:۳۳:۲۶
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ : شهرداری خارگ در نظر دارد یک واحد تجاری (پلاک 8) واقع در بازارچه میوه و تره بار را از طریق مزایده کتبی در قالب اجراه به مدت یکسال به بخش خصوصی ...
کد خبر : ۳۲۴۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ 
۱۱:۲۲:۴۶
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ : شهرداری خارگ در نظر دارد یک واحد تجاری (پلاک 8) واقع در بازارچه میوه و تره بار را از طریق مزایده کتبی در قالب اجراه به مدت یکسال به بخش خصوصی ...
صفحه1از212.بعدي.برو

5.1.0.0
V5.1.0.0