جمعه, 2 فروردين 1398
دیدار و تبریك اعضای شورای شهرو شهردارخارك به مدیرعامل جدید شركت پایانه های نفتی
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ 
شهرداری وشورای اسلامی شهر خارگ

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


ديداروتبريك اعضاي شوراي شهرو شهردارخارك به مديرعامل جديد شركت پايانه هاي نفتي

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری وشورای اسلامی شهر خارگ : دراين ديدار كه در ساختمان ستادمركزي شركت پايانه هاي نفتي درتهران برگزارشدضمن عرض تبريك ازطرف اعضاشورا و شهردارخارك ،مذاكرات خوبي در خصوص همكاري هردو سازمان و نحوه پيگيري مطالبات مردمي صورت گرفت.

درابتدابخشي رييس شورا ضمن تبريك به دكتراسدروز،ازايشان بعنوان يكي ازمديران جهادي وزارت نفت نام بردندو اظهاراميدواري كردندباحضور ايشان در اين منصب بتواننددركنار وظائف سازماني شركت پايانه ها،به حوزه خدمات پيراموني نيز التفات بيشتري داشته باشند.

صفايي شهردارخارك نيز ضمن ابراز خوشحالي ازاين ديدارو تبريك به دكتر اسدروز،خلاصه اي از فعاليتها و مشكلات پيش روي شهرداري درحوزه درآمدي را عنوان كرد و ابراز اميدواري كرد درادامه مسير شركت پايانه ها مثل هميشه ياور مردم خارك درهمه امورباشد.

درادامه خواجه ،نائب رييس شورا،باقري و وطن دوست بعنوان اعضا شوراضمن تبريك به مديريت جديدمطالبي درخصوص پيگيري حقوق شهرداري و مطالبات مردمي عنوان نمودند.

دكتراسدروزضمن تشكر ازحضوراعضا شورا وشهردار عنوان نمودند تمام تلاش خودرا در جهت استيفاي حقوق مردمي و شهرداري خارك به كارگيرند.

درپايان مديريت جديدشركت پايانه هاو اعضاشورا و شهردارخارك ازتلاشهاي صادقانه مهندس سيدپيروز موسوي تشكرودر پست جديدبراي ايشان آرزوي موفقيت كردند.
بازگشت           چاپ چاپ      ارسال به دوستان ارسال به دوستان    
5.1.0.0
V5.1.0.0