جمعه, 26 مرداد 1397
مناقصه ها و مزایدات
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۳۲۱۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ 
۱۱:۵۰:۱
شهرداری خارگ باستناد صورتجلسه شماره 93 مورخ 97/4/31 شورای اسلامی شهر خارگ در نظر دارد سه واحد تجاری (پلاکهای 2 ، ۹ ، 12)واقع در بازارچه میوه و تره بار را از طریق مزایده کتبی در قالب اجاره به مدت ی ...
کد خبر : ۳۲۰۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ 
۱۲:۱:۱۴
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری وشورای اسلامی شهر خارگ :شهرداری خارگ در نظر دارد یک واحد تجاری (پلاک 6) واقع در بازارچه میوه وتره بار را از طریق مزایده کتبی در قالب اجاره به مدت یکسال به بخش خصوصی واگذ ...
کد خبر : ۳۰۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ 
۱۳:۵۷:۵۷
شهرداری خارگ در نظر دارد یک واحد تجاری واقع در پارک خطی (ساختمان کافی شاپ) را از طریق مزایده کتبی در قالب اجاره به مدت يکسال به بخش خصوصي واگذار نمايد .
کد خبر : ۲۸۲۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ 
۹:۵۳:۲۳
شهرداری خارگ در نظر دارد به استناد یکصدوچهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر خارگ،مصوبه شماره 422/9/ش خ مورخ 25/05/94 خرید و نصب پارکینگ ماشین الات سبک در محوطه شهرداری جزیره خارگ را با مشخصات ذیل ا ...
کد خبر : ۳۲۱۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ 
۱۱:۴۲:۱۶
شهرداری خارگ باستناد صورتجلسه شماره 88 مورخ 97/4/8 شورای اسلامی شهر خارگ در نظر دارد مدیریت و راهبری بازارچه میوه و تره بار مشتمل بر 9 واحد تجاری و ۴ باب انبار آذوقه واقع در خیابان پاسداران را از ...
کد خبر : ۳۲۰۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ 
۱۸:۱۲:۱۰
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری وشورای اسلامی شهر خارگ :شهرداری خارگ در نظر دارد یک واحد تجاری (پلاک 6) واقع در بازارچه میوه وتره بار را از طریق مزایده کتبی در قالب اجاره به مدت یکسال به بخش خصوصی واگذ ...
کد خبر : ۲۸۳۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ 
۱۲:۴۴:۱۳
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری خارگ : شهرداری خارگ در نظر دارد ساختمان نانوایی شماره 2 واقع در پارک معلم را از طریق مزایده کتبی به صورت اجاره برای مدت یکسال شمسی با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید .
کد خبر : ۲۷۵۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ 
۱۹:۱۹:۴۰
با عنایت به ماده 7 آیین نامه مالی شهرداریها و به استناد مصوبه 218 مورخ 95/1/21 شورای اسلامی شهر خارگ در خصوص برگزاری مزایده محدود واگذاری اجاره مغازه های بازارچه میوه و تره بار شهرداری خارگ ، بدین ...
کد خبر : ۳۲۰۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ 
۱۲:۴:۱۹
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری وشورای اسلامی شهر خارگ : شهرداری خارگ باستناد صورتجلسه شماره 88 مورخ 97/4/8 شورای اسلامی شهر خارگ در نظر دارد مدیریت راهبردی بازارچه میوه و تره بار مشتمل بر 9 واحد تجاری ...
کد خبر : ۳۲۰۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ 
۱۸:۱۰:۴۵
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری وشورای اسلامی شهر خارگ : شهرداری خارگ باستناد صورتجلسه شماره 88 مورخ 97/4/8 شورای اسلامی شهر خارگ در نظر دارد مدیریت راهبردی بازارچه میوه و تره بار مشتمل بر 9 واحد تجاری ...
صفحه1از212.بعدي.برو

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0