پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 30 مهر 1397
مناقصه ها و مزایدات
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۳۲۴۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ 
۹:۳۳:۲۶
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ : شهرداری خارگ در نظر دارد یک واحد تجاری (پلاک 8) واقع در بازارچه میوه و تره بار را از طریق مزایده کتبی در قالب اجراه به مدت یکسال به بخش خصوصی ...
کد خبر : ۳۲۴۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ 
۱۱:۲۲:۴۶
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ : شهرداری خارگ در نظر دارد یک واحد تجاری (پلاک 8) واقع در بازارچه میوه و تره بار را از طریق مزایده کتبی در قالب اجراه به مدت یکسال به بخش خصوصی ...
کد خبر : ۳۲۰۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ 
۱۸:۱۰:۴۵
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری وشورای اسلامی شهر خارگ : شهرداری خارگ باستناد صورتجلسه شماره 88 مورخ 97/4/8 شورای اسلامی شهر خارگ در نظر دارد مدیریت راهبردی بازارچه میوه و تره بار مشتمل بر 9 واحد تجاری ...
کد خبر : ۲۸۳۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ 
۱۲:۴۴:۱۳
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری خارگ : شهرداری خارگ در نظر دارد ساختمان نانوایی شماره 2 واقع در پارک معلم را از طریق مزایده کتبی به صورت اجاره برای مدت یکسال شمسی با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید .
کد خبر : ۳۲۴۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ 
۹:۳۱:۲۰
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ : شهرداری خارگ باستناد صورتجلسه شماره 93 مورخ 97/4/31 شورای اسلامی شهر خارگ در نظر دارد یک واحد تجاری (پلاک 9) واقع در بازارچه میوه و تره بار را ...
کد خبر : ۳۲۲۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ 
۱۳:۶:۱۰
شهرداری خارگ در نظر دارد به استناد موافقتنامه طرح شماره 086ب1502001 سازمان مدیریت برنامه و بودجه نسبت به اجرای پروژه احداث ساختمان آتش نشانی شهرداری شهر خارگ با مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از شر ...
کد خبر : ۳۰۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ 
۱۳:۵۷:۵۷
شهرداری خارگ در نظر دارد یک واحد تجاری واقع در پارک خطی (ساختمان کافی شاپ) را از طریق مزایده کتبی در قالب اجاره به مدت يکسال به بخش خصوصي واگذار نمايد .
کد خبر : ۲۸۲۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ 
۹:۵۳:۲۳
شهرداری خارگ در نظر دارد به استناد یکصدوچهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر خارگ،مصوبه شماره 422/9/ش خ مورخ 25/05/94 خرید و نصب پارکینگ ماشین الات سبک در محوطه شهرداری جزیره خارگ را با مشخصات ذیل ا ...
کد خبر : ۳۲۴۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ 
۱۱:۳۳:۳
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ : شهرداری خارگ باستناد صورتجلسه شماره 93 مورخ 97/4/31 شورای اسلامی شهر خارگ در نظر دارد یک واحد تجاری (پلاک 9) واقع در بازارچه میوه و تره بار را ...
کد خبر : ۳۲۱۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ 
۱۱:۵۰:۱
شهرداری خارگ باستناد صورتجلسه شماره 93 مورخ 97/4/31 شورای اسلامی شهر خارگ در نظر دارد سه واحد تجاری (پلاکهای 2 ، ۹ ، 12)واقع در بازارچه میوه و تره بار را از طریق مزایده کتبی در قالب اجاره به مدت ی ...
صفحه1از212.بعدي.برو

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0