آگهی مناقصه عمومی پروژه پارک آبی تفریحی شهرداری خارگ

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ : شهرداری خارگ در نظر دارد از محل اعتبارات استانی و همچنین اعتبارات جاری شهرداری  اجرای پروژه احداث پارک آبی تفریحی شهر خارگ به شرح جدول  ذیل را بر اساس مفاد اسناد این مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت و رتبه معتبر واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه در زمان مقرر اقدام نمایند .

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱ سال ۱۳۹۹

  • مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: واجدین شرایط می توانند از تاریخ  شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۳۰  لغایت شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به واحد عمران این شهرداری مراجعه نمایند.
    اسناد مناقصه به نماینده قانونی مناقصه گر با ارائه معرفی نامه از شرکت مربوطه با مهر و امضاء مجاز تحویل خواهد شد.
    مهلت، محل تحویل و تاریخ گشایش اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از تکمیل مدارک و اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ مهلت دارند اسناد مربوطه را در پاکات لاک و مهر شده به دبیرخانه این شهرداری تحویل داده ، رسید آن را دریافت نمایند و تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۱۰  صبح روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ می باشد.
  • نشانی دستگاه مناقصه گر: استان بوشهر جزیره خارگ خیابان بوستان معلم ساختمان شهرداری واحد عمران
  • تلفن: ۰۷۷۳۳۸۲۲۴۰۰ و ۰۷۷۳۳۸۲۵۳۸۰
  • آدرس اینترنتی: WWW.KHARK.IR
  • هزینه چاپ آگهی  ها به عهده برنده مناقصه می باشد.شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار خواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *